Reddingsbrigade
“Luctor et Emergo”
Terneuzen

Wil je een spreekbeurt houden over de Reddings-brigade? Vraag naar het Info-pakket

Secretariaat:

Celciusstraat 3 
4532 KV Terneuzen

 

Banknr: NL03INGB0006234544 R.B.Luctor et Emergo, Terneuzen

 

Artikelen

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid en instructeur

Daniël de Vogel

Ons oprecht medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte in de komende tijd en hopen dat zij de kracht vinden om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur, instructeurs en leden Reddingsbrigade Luctor et Emergo.