Reddingsbrigade
“Luctor et Emergo”
Terneuzen

Wil je een spreekbeurt houden over de Reddings-brigade? Vraag naar het Info-pakket

Secretariaat:

Irenestraat 18 4532
BH Terneuzen

 

Banknr: NL03INGB0006234544 R.B.Luctor et Emergo, Terneuzen

 

Bestuur

Voorzitter Jurjan Bruins Slot
Secretaris Jan van Maren
Penningmeester Ton Gardien
Lid José Tanghe
Lid -

De contributiecontrole wordt gedaan door Vera de Bliek.
De website wordt onderhouden door Marieke Haak

Technische commissie

Hoofd TC Fons Wesdorp
Secretaresse TC José Tanghe
Lid Lydia Aarnoudse Beije
Lid Christian van Sabben
Lid -

Evenemenetencommissie

Lid -
Lid -
Lid -

Instructeurs

Lydia Aarnoudse-Beije
Jurjan Jan Bruins Slot
Vera de Bliek
Rianne Kindt
Jan van Maren
Addy de Regt
Christian van Sabben
Onno Snoodijk
Fons Wesdorp

Daniel de Vogel †