Reddingsbrigade
“Luctor et Emergo”
Terneuzen

Wil je een spreekbeurt houden over de Reddings-brigade? Vraag naar het Info-pakket

Secretariaat:

Celciusstraat 3 
4532 KV Terneuzen

 

Banknr: NL03INGB0006234544 R.B.Luctor et Emergo, Terneuzen

 

Bestuur

Voorzitter vacant ( interim: Jurjan Bruins Slot)
Secretaris José Tanghe
Penningmeester vacant (interim: Ton Gardien)
Lid Jan van Maren (Hoofd TC)
Lid Annemee van den Branden (Evenementen)


De website wordt onderhouden door Marieke Haak

Technische commissie

Hoofd TC Jan van Maren
Secretaresse TC Joyce Veringmeier
Lid Annemee van den Branden
Lid Christiaan van Sabben
Lid Chantal Zahradnik

Evenemenetencommissie

Hoofd Evenementen Annemee van den Branden
Lid Jurjan Bruins Slot
Leden zijn per activiteit verschillend  

Instructeurs

Jan van Maren
Annemee van den Branden
Christiaan van Sabben
Vera de Bliek
Jurjan Bruins Slot
Corné Westraete
Chantal Zahradnik