Info nieuwe leden

Informatie nieuwe Leden

Voor het besluit om lid te worden van onze vereniging mag je twee zwemavonden “mee zwemmen”. Voor de aanvang van deze avonden kun je je aanmelden bij de informatiebalie bij de vertegenwoordiger van de Reddingsbrigade.

Na deze twee avonden ontvang je het inschrijfformulier. Na het inleveren van het inschrijfformulier en betaling van het inschrijfgeld ben je officieel lid van de vereniging.

De voorwaarde om lid te worden van de vereniging is het bezitten van de
zwemvaardigheid in de vorm van zwemdiploma A (NPZ/NRZ).

De vaste zwemavond van de Reddingsbrigade “Luctor et Emergo” is maandagavond. Het gehele jaar door, met uitzondering van de zomervakanties. In de andere vakanties hebben we een aangepast programma waarover we je inlichten via de nieuwsbrief. De zwemavond is in 2 groepen verdeeld:

– De jongens en meisjes in groep 1 zwemmen van 19.00 – 20.00 uur
– De jongens en meisjes in groep 2 zwemmen van 20.00 – 21.00 uur

Een individuele toegangspas voor het zwembad is niet nodig, de vereniging heeft een gemeenschappelijke pas waarmee wij de leden toegang verlenen tot het bad.

In principe worden de leden op de zwemavond voorbereid op het behalen van een diploma met daarbij ruimte voor ontspanning en recreatie. In het voor- en najaar worden er examens afgenomen onder toezicht van een door de bond toegewezen examencommissie. Hierbij kunnen de volgende diploma’s behaald worden:

  • Junior Redder 1 t/m 4 (+/- 6 – 10 jaar)
  • Zwemmend Redder 1 t/m 4 (+/- 10 – 14 jaar)
  • Life Saver 1 t/m 3 (+/- 14 – 18 jaar)

Tijdens het oefenen voor de diploma lijn Life Saver wordt er ingegaan op een stuk EHBO en theorie. Mocht uw kind een vorm van Dyslexie hebben dan dit graag aan ons door geven zodat wij hier rekening mee kunnen houden. Wil je meer informatie over de diploma’s? Spreek dan iemand van de brigade aan wij helpen je graag verder.

Wilt u zo vriendelijk zijn om bij de aanmeldingsformulier een pasfoto, met achterop vermelding van naam, en ook het inschrijfgeld á € 12,50 mee te nemen?

De contributie wordt jaarlijks tijdens de algemene ledenvergadering vastgesteld en kan ook via automatische incasso worden afgeschreven. Actuele contributie vindt op onze website.