Daniel Vogel

Met droefheid hebben wij kennis genomen van het plotseling overlijden van ons gewaardeerd lid en instructeur

Daniël de Vogel

Ons oprecht medeleven gaat uit naar zijn familie. Wij wensen hen veel sterkte in de komende tijd en hopen dat zij de kracht vinden om dit grote verlies te verwerken.

Bestuur, instructeurs en leden Reddingsbrigade Luctor et Emergo.